CONCURS EXAMEN O2 OPER TALLER ELECTR. EDAR BAIX LLOBREGAT

Vacantes

Vacant finalitzada el 18 de gener

Fes clic aquí per accedir al document

O2 – CONCURS EXAMEN OPER. TALLER ELÉCTRIC EDAR BAIX LLOBREGAT

CONTINGUT DE LES PROVES: Coneixements teòrics:

 • Llei de Ohm
 • Lleis de Kirchoff
 • Disseny de circuits elèctrics i aplicacions (circuits en sèrie i en paral·lel)
 • Energia i potència elèctrica
 • Secció de conductors
 • Motors i tipologies d’arrencament
 • Interpretació d’esquemes elèctrics e identificació d’elements singulars
 • Xarxes de comunicació: Profibus, Ethernet, etc.
 • Coneixements bàsics d’hidràulica i neumàtica.
 • SiSL aplicat al lloc de feina
 • Instruccions tècniques aplicades al lloc de feina / centre de treball, segons Sigecal.

– Pla-53, ITS – 017, ITS – 199, IAB 529, IAB 771, IAB 772, IAB 773, IAB 774, IAB 811, IAB 809, IAB 497, IAB 495, IAB 821, TS_S-18, IAB-722, IAB-728, IAB-730, IAB-731, IAB-732, IAB-733, IAB-734, IAB-735, IAB-736, IAB-793, IAB-794, IAB-795, IAB-798.

Coneixements pràctics:

 • Resolució gràfica d’esquemes elèctrics / prova pràctica de disseny circuit o identificació d’avaries en quadres reals de maniobra.
 • Nocions d’instrumentació i senyals (0-1, 4-20 mV, etc.).
 • Verificació de paràmetres de programació de variadors

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *