RESUM COMITÈ INTERCENTRES DE SEGURETAT I SALUT LABORAL

Salud Laboral
  1. ESTAT ACCIONS SSL COVID-19

Formació SSL en matèria de covid-19: campanya formativa associada al Pla de Retorn en relació a: mesures higièniques, distàncies, ús de mascaretes, 10 regles sanitàries. Pràcticament un 90% de la plantilla ha passat per aquestes formacions. També s’han explicat aspectes organitzatius. En 1-2 setmanes s’acabarà de formar al personal pendent.

Revisió senyalística: s’han revisat tots els aspectes visibles per a un retorn segur.

Situació mascaretes: actualment es disposa d’estoc suficient i els aprovisionaments es fan amb normalitat per a tots els tipus de mascareta.

Situació presa temperatura als centres: creació d’una instrucció per a definir el protocol (IAB 818). No hi ha constància d’incidències, en els centres on no hi ha vigilant s’ha implantat un sistema d’autocontrol de temperatura. Problemes de lectura on hi ha llum solar, s’han posat carpes en aquestes situacions per a garantir lectures correctes.

Visites SSL Covid-19: s’han fet unes 40 visites per a garantir el nivell d’implantació de les mesures per al covid-19.

Casos sensibles Covid-19: s’han detectat i avaluat cada cas. Es fa un seguiment en continu. Actualment s’estan reactivant les incorporacions sempre i quan l’informe de Quiron sigui favorable i la personada sigui catalogada de nivell de risc 1.

Quarantenes: en cas de possible contacte s’ha activat un sistema de quarantenes per aïllar els possibles casos.

  1. SEGUIMENT DE LA SINISTRALITAT LABORAL

·Tant l’índex de freqüència com el de gravetat estan per sota dels objectius degut a l’excepcionalitat de la situació del COVID-19 (disminució del treball en Operacions). També han baixat el número d’incidents, comunicats de riscos i accidents de les empreses subcontractades (5 casos reportats en el darrer trimestre).

  1. SEGUIMENT DE LA LIPOATRÒFIA SEMICIRCULAR

El seguiment s’ha hagut d’interrompre perquè la majoria del personal està a casa teletreballant. No s’ha fet seguiment telemàtic. Per al cas del personal que està fent teletreball, la UGT pregunta si en el qüestionari d’autoavaluació de PRLs s’inclouen preguntes relacionades amb les mesures de prevenció del lloc de feina de casa amb relació a la lipoatròfia.

  1. SEGUIMENT VIGILÀNCIA DE LA SALUT

En els primers 2 mesos s’han fet 299 revisions mèdiques. A partir del dia 12-03 es van haver d’aturar les revisions. Al mes de juliol hi han programades 121 cites i actualment s’han fet unes 50 revisions (sobretot personal de nou ingrés i prioritzant l’àmbit d’operacions). Les revisions pendents començaran a programar-se a partir de setembre i es realitzaran en els centres de Quiron, i no a les instal·lacions d’aigües, perquè estan més preparats amb les mesures de seguretat del covid-19.

Test serològics per a tota la plantilla. Se segueix un protocol de tot el grup SUEZ, complementari amb el servei públic de Salut, on es fan PCRs segons el resultat de test i/o si hi ha símptomes.

  1. SEGUIMENT PLA SSL

Any de transició per a la certificació de la ISO 45001 en substitució de la OSHAS. tota la revisió documental s’està consultant amb la part social, a més a més, s’ha creat un grup de treball amb la part social per a revisar tota la documentació de la ISO 45001.

Auditoria interna a l’octubre i externa al novembre.

Pla de SSL 2020:
§ Continuació projecte Cultura justa: consta de tres tallers, el 3er no s’ha pogut realitzar en alguns centres. El feedback que s’està rebent és molt positiu en general, la gent es creu aquest projecte.
§ Visites de SSL des de Direcció (actualment també s’avaluen les mesures de prevenció implantades en relació al covid-19)
§ Gestió i millores en treball en alçada, operacions en dipòsits
§ Formacions de lideratge en SSL (directors, comandaments i responsables)
§ Estudis d’ergonomia(bossa ergonòmica d’eines) i trastorns múscul-esquelètics(aixeca tapes, claus de clauer, etc.)
§ Psicosocials: es farà una nova avaluació al 2021. Al quart trimestre es reprendran les reunions del grup de treball.

  1. CONSULTES PART SOCIAL

La UGT demana una reunió extraordinària per a tractar factors de riscos psicosocials i ergonòmics per al personal que està realitzant teletreball (més de 600 persones afectades).

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *