DIA DE LA IGUALTAT SALARIAL

En portada

Avui es pretén conscienciar la societat sobre l’existència de desigualtats en la retribució que reben les dones i els homes per a la realització de les mateixes tasques o per una feina d’igual valor, així com sobre la necessitat de combatre la bretxa salarial.

Des de la UGT, sempre hem defensat el mateix salari per a treballs d’igual valor i hem assumit amb valentia, en les negociacions col·lectives, la defensa d’una perspectiva de gènere per reduir les bretxes salarials.

Es per això que hem treballat perquè el II Pla d’Igualtat d’Aigües de Barcelona reflecteixi la igualtat salarial a través dels seus objectius generals, vetllant per la incorporació de mecanismes que garanteixin la igualtat de dones i homes en la retribució:

– En el moment de negociació de conveni, traslladem a la taula negociadora la conveniència d’incorporar la perspectiva de gènere.

– En el cas de que una situació individual de discriminació salarial transgredeixi la reglamentació en vigor en l’aplicació del conveni col·lectiu, aquesta s’ha d’examinar dins d’un termini màxim de 3 mesos, donant trasllat a la Comissió d’Igualtat dels casos instruïts. En cas que es confirmi, tindrà efectes retroactius. Aquestes situacions les pot traslladar la mateixa persona treballadora o l’àrea de Persones i Organització.

– Fem un seguiment anual i comparatiu de la bretxa salarial.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *