Martes , 19 noviembre 2019

Home » Destacado home » Per tancar desigualtats de gènere, democratitzem els treballs

Per tancar desigualtats de gènere, democratitzem els treballs

8M - DIA DE LA DONA TREBALLADORA

marzo 8, 2017 2:32 pm Categoría: Destacado home, Igualdad A+ / A-

Alimentar, vestir, garantir la higiene de les persones, protegir de malalties i de l’entorn, mantenir la llar neta, donar afecte i suport emocional, educar per relacionar-nos i viure en comunitat, són tot de feines quotidianes, que tenen lloc en el si de les llars, i que, encara excepcionalment, es reconeixen socialment com a treball real. Quan parlem de sostenir la vida, de fer-nos càrrec del benestar físic i emocional de les persones, estem parlant del treball que trobem a l’altra cara del treball considerat productiu.

dia-de-la-dona-ugt

Als anys 60, diverses científiques socials van advocar per trencar amb el concepte androcèntric de treball, el que només té en compte l’experiència masculina en l’esfera pública, al mercat laboral, i van plantejar una mirada del treball i l’economia més enllà del que passa al mercat.  Van començar a estudiar i visibilitzar la dependència que té el sistema capitalista del treball gratuït que desenvolupen, encara majoritàriament, les dones en l’esfera privada.

Ha passat mig segle des de l’emergència dels primers plantejaments feministes de l’economia i encara no hem integrat de manera sistemàtica aquesta mirada, no parcial, que es proposa superar el desigual repartiment dels treballs, per tal de superar, així, les desigualtats per raó de gènere que en deriven.

Segons l’estudi Quantificació econòmica del treball domèstic i de la cura de persones no remunerat a Catalunya, recentment presentat per l’Institut Català de les Dones i l’Observatori Dona, Economia i Empresa, una distribució igualitària dels treballs, és a dir, del treball domèstic i de cures (reproductiu) i del treball remunerat, possibilitaria a les dones obtenir uns ingressos salarials bruts un 25% superiors als actuals. Dit d’una altra manera, la distribució desigual del treball de cures i domèstic acaba tenint un cost per a les dones de 8.852 milions d’euros anuals, 2.759 euros anuals per dona.

Les dones dediquen el doble de temps al treball reproductiu que els homes (el 67% enfront del 33%), detecta l’estudi. De fet, seguint la darrera Enquesta d’Usos del Temps de 2010-2011, els homes només assumeixen protagonisme en les feines de jardineria, atenció dels animals i reparacions, que sumades no arriben al 10% del temps total dedicat al treball domèstic i de provisió de cures. 

Les xifres parlen de com les dones encara són concebudes com a responsables principals del treball reproductiu. És una desigualtat del tot vigent, que en condiciona la qualitat de vida, mentre que manté el privilegi dels homes en relació amb el mercat de treball, la participació a la vida comunitària i, en general, en termes de benestar social i econòmic.

Lluny de la corresponsabilitat entre gèneres en els treballs, que les dones dediquin més temps o prioritzin el treball de cures representat, a l’altra cara de la moneda, treballar en el mercat laboral a temps parcial, renunciar a feines o reduir la jornada laboral i, per tant, implica comptar amb rendes menors en el present i en la vellesa, i un risc de pobresa persistent superior.

Un dels reptes que tenim a primera línia, superar la feminització de la pobresa, requereix necessàriament impulsar actuacions que es proposin modificar la distribució del poder entre homes i dones per tal que sigui democràtica, tant en les relacions personals com en les institucions de la societat; tant dins les llars com fora.

El treball de cures, afectiu i domèstic és a la base de l’economia, sostinguda fins avui en un abús de poder de gènere. Prenguem consciència que, sense el treball històricament carregat a esquenes de les dones, el món s’atura i que, compartir-lo entre dones i homes, al 50%, és una de les condicions per assolir la justícia social. Mai la viurem si no perseguim la justícia de gènere.

Tots i totes tenim a la mà fer-ho, començant per prendre consciència de les pròpies posicions en relació amb els treballs i democratitzant-ne la distribució en el nostre entorn més proper.

Actualitat sobre el Pla d’Igualtat a l’Empresa

Aquest passat mes de febrer l’Empresa ha presentat la documentació necessària per obtenir el Distintiu d’Igualtat Empresarial (DIE) que atorga el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Entre els aspectes més rellevants per a la concessió del distintiu “igualtat en aquesta empresa” es troba el fet de tenir una participació equilibrada entre dones i homes en les àrees de presa de decisió, l’accés a càrrecs de més responsabilitat, l’establiment de criteris i sistemes de retribució i classificació professional actualitzats i que es treballi en tots els àmbits des de la perspectiva de gènere. Igualment, s’inclouen com als aspectes més rellevants en l’avaluació per a la concessió d’aquest distintiu diferents polítiques com tenir accions que facilitin la conciliació de la vida personal, familiar i professional de totes les persones, establint objectius i articulant mesures flexibles que permetin l’adaptació a la diversitat de situacions, les necessitats i mancances que es produeixin en el personal de l’empresa , així com l’adopció de plans d’igualtat i la publicitat no sexista dels productes o serveis de l’empresa.

La distinció es convoca anualment i té una durada de tres anys, encara que les empreses distingides han de presentar un informe anual, que serà de nou avaluat per demostrar que es manté el nivell d’igualtat i d’excel·lència pel qual va rebre aquesta distinció.

La UGT ha col·laborat amb la direcció per tal d’aconseguir el DIE, entenent que es tracta d’un fet positiu en aquest àmbit, que impulsa la política de responsabilitat social en aquesta àrea; si bé també hem sol·licitat anar un pas més enllà. Les mesures referents a polítiques d’Igualtat a Aigües de Barcelona sempre han estat per sobre del que determina la llei o l’Estatut dels Treballadors; però en els darrers anys hem vist com aquesta superioritat ha quedat molt minvada. És per això que hem demanat ampliar la flexibilitat horària (de 7 a 16h o de 10 a 19h amb 45 minuts per dinar) per el personal amb jornada partida, aplicar una jornada d’un dia de teletreball a la setmana de forma voluntària en aquells llocs de feina on sigui possible, poder gaudir d’un dia de vacances en hores i l’ampliació amb noves mesures de conciliació que no estiguin associades a la cura de menors.

A la UGT entenem que la conciliació de la vida professional amb la resta d’àmbits va molt més enllà de la familiar (on ja tenim moltes accions desenvolupades) i pretenem que el projecte vital de cada individu tingui la mateixa rellevància que el fet de tenir fills. Esperem que aquest nou repte ens porti també a avançar en el nou diagnòstic, millorar el Pla d’Igualtat i les accions que se’n deriven; especialment en els àmbits ja comentats i també en la transparència de les dades salarials.

Per tancar desigualtats de gènere, democratitzem els treballs Reviewed by on . Alimentar, vestir, garantir la higiene de les persones, protegir de malalties i de l’entorn, mantenir la llar neta, donar afecte i suport emocional, educar per Alimentar, vestir, garantir la higiene de les persones, protegir de malalties i de l’entorn, mantenir la llar neta, donar afecte i suport emocional, educar per Rating: 0

Deja tu comentario

scroll to top